Одржан вториот модул од програмата SI Innovation Leaders (SIIL)

Од 7ми до 11ти октомври во Сараево се одржа вториот модул од програмата SI Innovation Leaders (SIIL) Programme во која учествуваше нашиот член од тимот Софија Богева. 

Целта на ова програма е да придонесе кон зајакнување на еко-системот на иновации во регионот на западен балкан. Преку програмата, а со помош на шведското знаење и експертиза ќе креира платформа за размена на знаења и решавање на проблеми помеѓу експертите за развој на иновации во соодветните области од јавниот, приватниот, граѓанскиот сектор и академијата. Во оваа прва година во програмата учество земаат експерти од Босна и Херцеговина, Северна Македонија и Србија.

За време на овој втор модул, учесниците имаа можност да бидат и дел од Самитот за иновации во Сараево (линк).

Програмата е финансирана од Шведскиот институт (Swedish Institute (SI)), јавна агенција која промовира интерес и доверба во Шведска низ целиот свет, а имплементирана во соработка со Enact Sustainable Strategies.