Трета работилница за изнаоѓање на решенија за справувањето со проблемот со отпадот

На 17ти ноември, пeток од 13:30 до 17:30 часот во просториите на УНДП (Јордан Хаџи Константинов Џинот, 23) Скопје ќе се одржи третата од серијата пет работилници за изнаоѓање на решенија за справувањето со проблемот со отпадот (со фокус на фазите на селекција и одлагање (фрлање) на отпадот од домаќинствата).

За време на оваа трета работилница фокусот ќе биде даден на генерирање на идеи за адресирање на причините на проблемите кои беа идентификувани на претходните работилници.

И во третата работилница ќе продолжиме да работиме со ист профил на учесници, претставници на релевантните институции и сектори како што се: претставници од ромската заедница – неформални собирачи на отпад, граѓани, Град Скопје, ЈП Комунална Хигиена, Пакомак, Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за труд и социјална политика, Агенција за храна и ветеринарство, Депонија Дрисла, граѓански организации, приватни компании кои работат на собирање отпад, како и индивидуални граѓани кои се заинтересирани активно да се вклучат во изнаоѓање на решението за овој битен предизвик на нашето општество.

Очекувани резултати од оваа работилница се: 

  • Генерирање на голем број на идеи
  • Приоретизација на идеите
  • Иницијален развој на приоритизираните идеи во потенцијални решенија

Работилницата е отворена и за граѓани па доколку имате интерес да се вклучите пријавете интерес за учество најдоцна до 16ти ноември на  [email protected]

Повеќе информации за проектот може да најдете овде.

Втора работилница за изнаоѓање на решенија за справувањето со проблемот со отпадот

На 13ти ноември, понеделник од 15:00 до 19:00 часот во просториите на УНДП (Јордан Хаџи Константинов Џинот, 23) Скопје ќе се одржи втората од серија пет работилници за изнаоѓање на решенија за справувањето со проблемот со отпадот (со фокус на фазите на селекција и одлагање (фрлање) на отпадот од домаќинствата).

За време на оваa втора работилница ќе се презентираат заклучоците од првата работилница која беше посветена на сумирање и категоризација на податоците од истражувањето и на идентификување интересни сознанија за навиките, потребите и проблемите на граѓаните во процесот на управување со отпадот. 

Согласно тоа, фокусот на работа на оваа втора работилница ќе биде насочен кон артикулирање на причините за  идентификувани предизвици на граѓаните кои понатаму ќе послужат како основа за изнаоѓање на решенијата за истите.

И на оваа работилница ќе продолжиме да работиме со ист профил на учесници, претставници на релевантните институции и сектори како што се: претставници од ромската заедница – неформални собирачи на отпад, граѓани, Град Скопје, ЈП Комунална Хигиена, Пакомак, Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за труд и социјална политика, Агенција за храна и ветеринарство, Депонија Дрисла, граѓански организации, приватни компании кои работат на собирање отпад, како и индивидуални граѓани кои се заинтересирани активно да се вклучат во изнаоѓање на решението за овој битен предизвик на нашето општество.

Очекувани резултати од оваа работилница се:
Идентификувани причините за посочените предизвици; идентификувана взаемна поврзаност (причини-последици) на причините и предизвиците; дефинирани идеи кои ќе допринесат за надминување на предизвиците; поставување на солидна основа за приоретизирање на идеи и разработка на решенијата за работилниците кои ќе следат.

Работилницата е отворена и за граѓани па доколку имате интерес да се вклучите пријавете интерес за учество најдоцна до 10ти ноември на [email protected]

Повеќе информации за проектот може да најдете овде.

 

Прва работилница за изнаоѓање на решенија за справувањето со проблемот со отпадот

На 27ми Октомври, петок од 09:00 до 13:00 часот во просториите на УНДП, Скопје ќе се одржи првата од вкупно петте планирани работилници посветени на изнаоѓање на решенија за  справувањето со проблемот со отпадот (со фокус на фазите на одлагање (фрлање) и собирање на отпадот од домаќинствата).

Овие 5 работилници се реализираат во рамки на проектот на Скопје Лаб (подржан од УНДП и град Скопје) за дизајнирање и тестирање на иновативни решенија за подобрување на состојбата со отпадот (со фокус на фазите на селекција и одлагање (фрлање) на отпадот од домаќинствата) и тестирање на едно решение кое ќе произлезе во процесот.

Целта на оваа прва работилница е да се презентираат податоците од теренското истражување кое беше спроведено со собирачите на отпад и домаќинствата од Скопје, и да се работи на сумирање и категоризација на податоците со цел да се дојде до интересни сознанија кои ќе го посочат правецот во кој треба да се размислува при дизајнирање на идните решенија во текот на следните 4 работилници. На крај ќе се разгледаат некои првични идеи за дизајнирање на системско решение за решавање на проблемот.

На оваа прва работилница, ќе учествуваат претставници од ромската заедница – неформални собирачи на отпад,  граѓани, Град Скопје, ЈП Комунална Хигиена, Пакомак, Министерство за животна средина и просторно планирање,  Министерство за труд и социјална политика, Агенција за храна и ветеринарство, Депонија Дрисла, граѓански организации и неколку приватни компании кои работат на собирање отпад вклучувајќи го и електронскиот отпад.

Работилницта е отворена и за граѓани па доколку имате интерес да се вклучите пријавете интерес за учество најдоцна до среда, 25 октомври на [email protected]

Повеќе информации за проектот може да најдете овде.

. 

Скопје Лаб на конференција во Париз – “Иновациите во јавниот сектор – Новата норма”

OECD Опсерваторијата за иновации во јавен сектор (OPSI) на 20ти и 21ви Ноември 2017 во Париз, Франција, организира конференција на тема: “Вклучување на иновациите во јавниот сектор – Новата норма”.

На конференцијата ќе се презентираат сознанијата од работата на OPSI од земјите кои ја трансформираат својата работа и работат на подобрување на животот на луѓето преку иновации. На конференцијата на едно место ќе се соберат владини лидери, јавни службеници и партнери од индустријата и граѓанското општество што работат на иновации со цел поврзување, размена на искуства и поттикнување соработка.

Двајца претставници од тимот на СкопјеЛаб ќе бидат дел од конференцијата со цел градење на мрежа на партнери и отворање на можности за соработка со други организции/институции кои работат на воведување на иновации во јавен сектор.

Повеќе информации за конференцијата и начинот на регистрација може да најдете овде.

Скопје Лаб на 2риот регионален форум за иновации – Sarajevo Unlimited

Од 2ри до 4ти Ноември 2017 во Сараево се одржува вториот регионален форум за иновации наречен “Sarajevo Unlimited”. Преку претставување на убавината на иновациите, потенцијалот на регионот – таленти, иновации, идеи и креативност и убавината на Сараево како еден неограничен простор, форумот има за цел да прикаже дека во регионот има потенцијал за да се работи и делува тука а воедно и да помогне во воспоставување на мрежи и контакти помеѓу различните актери од регионот.

СкопјеЛаб ќе има свој претставник на настанот со цел градење и проширување на бизнис мрежата и поттикнување развој на нови проекти со актери од регионот.

Повеќе информации може да најдете тука – https://www.weareunlimited.ba/

 

 

Education: Flipped Classroom

Новите можности за вработување и се поголемите барања на пазарот на трудот во поглед на вештини и способности се повеќе го истакнуваат јазот помеѓу потребите на пазарот и понудата на образованието. Образовниот систем понекогаш наликува на “заспан џин”, огромен и кревок систем кој тешко и бавно се прилагодува и согласно тоа не е во линија со барањата и движењата на приватниот сектор.

За овој џин многупати се има зборувано преку призмата на клучни образовни вредности и организација на училницата особено дискусии кои се однесуваат на организациската структура на училницата чии корени се влечат уште од индустриската ера.
Меѓутоа, ние длабоко веруваме дека уште поважно е да се зборува за можностите кои новите технологии ги нудат во поглед на значајно подобрување на образованието. Дали образовниот систем има потреба од подобрување во начинот на кој изгледа училницата и/или во начинот на кој предавањето се одвива? Дали ни треба иновација во образовниот процес или ова е максимумот кој може образованието да го понуди на студентите/учениците?

Овие и други прашања ќе бидат предмет на дискусија на следниот TEDxSeptemvriskaSesijaSalon настан насловен како “Education: Flipped Classroom”.

Настанот ќе се одржи на 25ти Октомври, 2017 од 19:00 часот во Регионалниот Центар за Социјални иновации, ФИНКИ Барака 1, Скопје. Работен јазик на настанот ќе биде на англиски.

Повеќе информации за начинот на аплицирање може да најдете овде.

Mars: A day in the life of a human colony

Септември 2016, Елон Маск ја објави својата идеја за колонизација на Марс по пат на реискористливи ракети & вселенски летала придружена со неговата силна визија за тоа како ќе биде колонизиран Марс и како ќе изгледа новото општествено уредување надвор од границите на планетата Земја.

Речиси година дена подоцна, во обид барем малку да се приближиме до нивото на присутната глобална дискусија на оваа тема, организираме TEDxSalon настан на кој ќе зборуваме за тоа каков дом би можела да биде оваа црвена планета. Дел од прашањата кои ќе ги начнеме се блиску поврзани до тоа како правно, религиозно, морално, етички и економски ќе биде организиран новиот свет на човештвото и најважно, што се ќе треба да биде поставено за да се обезбеди непречен живот на една ваква цивилизација на Марс.

Настанот ќе се оддржи на 10.10.2017 со почеток од 19 часот во просториите на новоотворениот Центар за Иновации на Град Скопје, СкопјеЛаб со тема Mars: A day in the life of a human colony. Настанот е организиран во склоп на серијата TEDxSeptemvriskaSesijaSalon настани.

Овој настан за разлика од стандардните TEDxSeptemvriskaSesijaSalon настани е од понеформален и поинтимен карактер, имајќи за цел развивање на неструктурирана дискусија врз база на неколку TED и TEDx говори кои ќе се прикажат. Согласно карактерот на настанот, отсуството на експерт гости и просторот – бројот на учесници е лимитиран на 15.

Настанот е независно организиран ТED настан и истиот е лиценциран од страна на TED. Повеќе детали во однос на партнер организациите и агендата на настанот ќе бидат дополнително објавени.

Како да аплицираш?
За присуство на настанот, сите заинтересирани е потребно да пополнат апликационен формулар: https://goo.gl/forms/mBYZHwDke1LjHfL12

Поддржувачи:
Скопје Лаб – Центар за иновации на Град СкопјеFINKI – Факултет за Информатички Науки и Компјутерско ИнженерствоSocial Innovation Hub SkopjeSmartUp – Social Innovation Lab

Јавните услуги: Иднината

Првото нешто кое ви паѓа на ум кога ќе се спомене јавен сектор сигурно не е иновативност. Меѓутоа, голем број организации, општини и градови неуморно работат ваквата перцепција да се промени.

Имајќи ги предвид брзината со која се развива технологијата и бројот на стартапи кои нудат нови и подобрени продукти, во една ваква конкурентна средина општините не смеат да си дозволат да го занемарат подобрувањето на сопствените јавни услуги.

На новиот во серијата TEDxSeptemvriskaSesijaSalon настани со тема “Јавните услуги: Иднината” (Public Services: The future) ќе зборуваме токму зошто и како јавните услуги се иновираат, а ќе дискутираме и за успешните примери од странство и Македонија. Целта е да размениме мислења и знаење за процесите преку кои јавните услуги може да станат подобри, односно како со помали трошоци до поголема ефикасност преку имплементација на нови методи и технологии.

Настанот ќе се оддржи на 30.09.2017 со почеток од 19 часот во просториите на ФИНКИ, односно во Регионалниот центар за социјални иновации, Барака 1 на ФИНКИ во Скопје.

Настанот е независно организиран ТEDx настан и истиот е лиценциран од страна на TED. Повеќе детали во однос на експерт гостите, партнер организациите и агендата на настанот дополнително ќе бидат објавени.

Како да аплицираш?
За присуство на настанот, сите заинтересирани е потребно да пополнат апликационен формулар:
https://goo.gl/forms/nLS3bvNGwCOwgC623

Поддржувачи:
Град Скопје Официјален профилСкопје Лаб – Центар за иновации на Град СкопјеFINKI – Факултет за Информатички Науки и Компјутерско ИнженерствоSocial Innovation Hub SkopjeSmartUp – Social Innovation Lab

Car Sharing: Иднината на транспортот

Дали достапноста и релативно ниската цена на возење и поседување автомобил предизвикува преголема конзумација? Дали автомобилот ја има оддамна поминато точката на служење исклучиво како алатка за транспорт? Како вистински да го дефинираме овој предизвик и уште поважно, како да се справиме со него? 76% од граѓаните во Америка се возат сами во автомобил. Вака некако изгледа и сликата за Скопје, еден од нај загадените градови во Европа.

Со идеја да зборуваме за горенаведените точки меѓутоа и да го продлабочиме нашето разбирање за економиите за споделување, принципите на peer-to-peer бизнис моделите и идејата, ефектите и имплементацијата на car sharing системите го организираме новиот настан во склоп на серијата TEDxSeptemvriskaSesijaSalon настани.

Со темата “Car Sharing: Иднината на транспортот” (Car Sharing: The future of transport) ќе зборуваме за мотивот позади споделувањето на возила како и воопшто причините зошто како општество се повеќе и повеќе сакаме да споделуваме. Исто така, ќе дискутираме и за успешните примери од странство и Македонија на темата но и пошироко, за општественото и економското влијание од ваквите промени. Целта е да размениме мислења и знаење за процесите преку кои ваквите иновации може да станат подобри, односно како со помали трошоци до поголема ефикасност и одржливост преку имплементација на нови методи и технологии.

Настанот ќе се оддржи на 20.09.2017 со почеток од 19 часот во просториите на ФИНКИ, односно во Регионалниот центар за социјални иновации, Барака 1 на ФИНКИ во Скопје.

Настанот е независно организиран ТEDx настан и истиот е лиценциран од страна на TED. Повеќе детали во однос на експерт гостите, партнер организациите и агендата на настанот дополнително ќе бидат објавени. Настанот е организиран во склоп на Европската недела на мобилност.

Како да аплицираш?
За присуство на настанот, сите заинтересирани е потребно да пополнат апликационен формулар:
https://goo.gl/forms/9KAW0XMhTXbODpg73

Поддржувачи:
Европска недела на мобилност/МЖСПППрв до врвСкопје Лаб – Центар за иновации на Град СкопјеГрад Скопје Официјален профил,FINKI – Факултет за Информатички Науки и Компјутерско Инженерство,Social Innovation Hub SkopjeSmartUp – Social Innovation Lab

Нови современи технологии за иновирање на јавните услуги

Применувањето на нови современи технологии за иновирање на јавните услуги е иднината на секој еден модерен град вели Костадин Мишев, еден од тренерите на првата обука за современ мониторинг на непристапни објекти или делови на објекти со користење на современа технологија (летало дрон Phantom DJI Advanced 3 со термална камера) која се одржа на 24 и 25.07.2017.

Обуката преку низа на практични тренинзи изведени на Спортскиот аеродром “Стенковец” и Факултетот за информатички науки и компјутерско инжинерство има за цел градење на вештини кај вработените од Град Скопје за управување со дрон како и издвојување на корисни информации од обработка на направени термални фотографии.

Ова беше една одлична прилика да се запознаеме подетално со можностите кои ги нуди ваквата технологија. Особено ми се допадна дискусијата со моите колеги и присутните експерти за можната примена на дроновите во работата на мојот сектор и воопшто во Градот Скопје.“, вели Александра Димитриеска од Секторот за заштита на животната средина и природата

Ваквата успешна обука само ги зацврстува нашите мотиви да ова биде првата од серијата на неколку обуки со цел градење на капацитети кај вработените на Град Скопје.

Обуката беше реализирана од страна на Регионалниот Центар за социјални иновации и Факултетот за информатички науки и компјутерско инжинерство кои дополнително презентираа и серија на можности за соработка како и идеи за идни проекти од значење за Град Скопје.