Град Скоп_е и УНДП го зазеленуваат покривот на ГТЦ (5)

Вкупно 0 гласови
0

Како може да се подобри оваа идеја?

+ = Проверка личност или бот?