Град Скоп_е и УНДП го зазеленуваат покривот на ГТЦ (5)