ГРАД СКОПЈЕ ПРАВИ НОВ ЗЕЛЕН СКВЕР КАЈ „МЛИН БАЛКАН“ (4)