Повратна амбалажа на пластични шишиња

Првиот дел од акцијата е за компаниите кои се согласуваат да ја користат старата амбалажа продавајќи ги производите со кауција. Вториот дел се однесува на амбалажата што нема да се користи за втора употреба и на секој граѓанин кој ќе врати пластична амбалажа ќе му биде исплатено од 1до 5ден.

Категорија:

Опис

Првиот дел од акцијата е за компаниите кои се согласуваат да ја користат старата амбалажа продавајќи ги производите со кауција. Вториот дел се однесува на амбалажата што нема да се користи за втора употреба и на секој граѓанин кој ќе врати пластична амбалажа ќе му биде исплатено од 1 до 5ден.

Кој е потенцијалот на идејата за креирање ефикасност?

Засегнати ќе бидат сите граѓани кои користат пластична амбалажа. Акцијата ќе допре до нив бидејќи ќе им се исплаќаат пари за вратена амбалажа. Град Скопје полесно ќе се справува со пластичниот отпад, а граѓаните ќе живеат во почиста животна околина и ќе дишат почист воздух.

Како дојдовте до идејата? Кој проблем го воочивте?

Идејата ја видов во Шведска каде за враќање на пластично шише се враќаат по 5круни.

Предизвик

Како може да ја подобриме примарната селекција и одлагање на отпад од домаќинствата во Скопје?

Предложена од: Ивана Петреска

Вкупно 7 гласови
2

Како може да се подобри оваа идеја?

+ = Проверка личност или бот?