Screen Shot 2019-01-23 at 3.06.03 PM

Вкупно 0 гласови
0

Како може да се подобри оваа идеја?

+ = Проверка личност или бот?