Screen Shot 2019-04-05 at 12.34.11 PM

Вкупно 0 гласови
0

Како може да се подобри оваа идеја?

+ = Проверка личност или бот?