Добредојдовте на прашалникот за оценување на степенот на спроведување на Акцискиот план во склоп на стратегијата Отпорно Скопје за периодот 2017 и 2018 година.

 

Ве молиме селектирајте соодветна институција:

Повеќе за Стратегијата "Отпорно Скопје" може да дознаете овде.

Прашалникот е подготвен во рамките проектот "ИКТ за урбана отпорност" кој се имлементира со техничка и финансиска поддршка на Програмата за развој на Обединетите Нации. СкопјеЛаб - Центарот за иновации на Град Скопје ја поддржува и потпомага оваа иницијатива.

Контакт лица за техничка поддршка во однос на прашалникот:
Александар Лазовски
078/434-236
Николчо Гошев
071/335-141