Слика 1: Дрон DJI Phantom 3 што се користи во проектот

Слика 1: Дрон DJI Phantom 3 што се користи во проектот

Comments for this post are closed.