Овде да ја ставиме мапата на услуги на Град Скопје, односно таа што ја има на влез во лабораторијата заз иновации и да се ставе текст опис нешто за тоа.