Screen Shot 2019-03-05 at 12.47.39 PM

Вкупно 0 гласови
0

Како може да се подобри оваа идеја?

+ = Проверка личност или бот?