Screen Shot 2019-02-25 at 1.16.44 PM

Вкупно 0 гласови
0

Како може да се подобри оваа идеја?

+ = Проверка личност или бот?