Screen Shot 2019-04-12 at 2.31.55 PM

Вкупно 0 гласови
0

Како може да се подобри оваа идеја?

+ = Проверка личност или бот?