Screen Shot 2019-03-14 at 2.20.24 PM

Вкупно 0 гласови
0

Како може да се подобри оваа идеја?

+ = Проверка личност или бот?