Обука за современ мониторинг на непристапни објекти или делови на објекти со користење на современа технологија

јули 24, 2017 до јули 25, 2017

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство.

Rugjer Boshkovikj 16, Skopje 1000

02 308 8292

Обуката е наменета за вработените во Град Скопје, а ќе биде одржана од страна на лица од Регионалниот центар за социјални иновации и Факултетот за информатички науки  и компјутерско инженерство. Преку обуката вработените од Град Скопје ќе се стекнат со вештини за управување на безпилотно летало дрон (Phantom DJI Advanced 3) со опрема термална камера, а воедно и ќе научат како да издвојуваат корисни информации од обработката на направените термални фотографии.