Презентација на можности за соработка со Бизнис Академија Смилевски (БАС)

септември 13, 2017 13:30 - 14:30

Град Скопје

Бул. Илинден бр.82 Скопје

389-2-3297-2

Презентација на можности за соработка со Бизнис Академија Смилевски (БАС). Локација: Скопје Лаб