Презентација на можности за соработка со Британска Амбасада. Локација: Скопје Лаб

септември 14, 2017 15:00

Средба со заменик амабасадор на ОК во Македонија, Пол Едвардс – Презентација на можности за соработка со Британска Амбасада. Локација: Скопје Лаб