Презентација на можности за соработка со гимн. НОВА

септември 7, 2017 13:00

Град Скопје

Бул. Илинден бр.82 Скопје

389-2-3297-2

Презентација на можности за соработка со гимн. НОВА  Локација: Скопје Лаб