Средба помеѓу претставници на секторите за комунални работи, животна средина, меѓународна соработка и одделението за енергетска ефикасност

ноември 16, 2017 00:00

Утре 16.11.2017 од 15 до 16:30 часот во СкопјеЛаб се одржува средба помеѓу претставници на секторите за комунални работи, животна средина, меѓународна соработка и одделението за енергетска ефикасност со претставници од ЕУРЕМ МК со цел идентификување на потенцијални можности за соработка во полето на енергетска ефикасност, управување со отпад итн.

Повеќе информации на 389-2-3207-536.