Средба со претстaвник од Факултет за земјоделски науки и храна

септември 5, 2017 10:00

Средба со претстaвник од Факултет за земјоделски науки и храна. Разгледување на можности за соработка и неколку идеи за реализација на заеднички проекти. Локација: Скопје Лаб