Средба со сектор Образование од Град Скопје

август 25, 2017 10:00

Град Скопје

Бул. Илинден бр.82 Скопје

389-2-3297-2

Разгледување на можности за подобрување на работата на секторот и дизајнирање нови проекти за средните училишта. Локација: СкопјеЛаб