Вебинар: Безбедност во владини институции

јули 12, 2017 10:00

На 12 Јули од 10 до 15.30 часот се одржува Вебинар на тема: Трендови во безбедноста во владини институции и најдобри практики(Gov Security Trends and Best Practices).

Теми кои ќе бидат покриени:

1. Keynote: Security DNA – Why Making Security a Priority Matters
2. Session 1: What Are the Five Biggest Cyber threats?
3. Session 2: The New Era of Digital Security
4. Session 3: Cyber security Policies in the News
5. Session 4: Changing the Open Hybrid Cloud Game

Повеќе информации може да најдете овде, како и да се регистрирате.