Воведна работилница за Design Thinking со вработените од Град Скопје

септември 29, 2017 Цел ден

Град Скопје

Бул. Илинден бр.82 Скопје

389-2-3297-2

Воведна работилница за Design Thinking со вработените од Град Скопје