Screen Shot 2019-03-07 at 3.25.06 PM

Вкупно 0 гласови
0

Како може да се подобри оваа идеја?

+ = Проверка личност или бот?