„Стратегија за климатски промени - Отпорно Скопје“, или накратко Стратегија за отпорно Скопје – СОС, е одговор на предизвикот за здружена акција. Поаѓајќи од (1) надлежностите на Градот Скопје и општините во него, (2) оцената на потенцијалот за намалување на емисиите на стакленички гасови, (3) оцената на ранливоста на различни сектори и следејќи соодветни добри примери и практики, стратегијата го трасира патот со мерки и акции во следните десетина години за градење капацитети за урбана отпорност и справување со климатските промени.

Стратегија е подготвена со техничка и финансиска поддршка на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП).