Трета работилница за изнаоѓање на решенија за справувањето со проблемот со отпадот

На 17ти ноември, пeток од 13:30 до 17:30 часот во просториите на УНДП (Јордан Хаџи Константинов Џинот, 23) Скопје ќе се одржи третата од серијата пет работилници за изнаоѓање на решенија за справувањето со проблемот со отпадот (со фокус на фазите на селекција и одлагање (фрлање) на отпадот од домаќинствата).

За време на оваа трета работилница фокусот ќе биде даден на генерирање на идеи за адресирање на причините на проблемите кои беа идентификувани на претходните работилници.

И во третата работилница ќе продолжиме да работиме со ист профил на учесници, претставници на релевантните институции и сектори како што се: претставници од ромската заедница – неформални собирачи на отпад, граѓани, Град Скопје, ЈП Комунална Хигиена, Пакомак, Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за труд и социјална политика, Агенција за храна и ветеринарство, Депонија Дрисла, граѓански организации, приватни компании кои работат на собирање отпад, како и индивидуални граѓани кои се заинтересирани активно да се вклучат во изнаоѓање на решението за овој битен предизвик на нашето општество.

Очекувани резултати од оваа работилница се: 

 • Генерирање на голем број на идеи
 • Приоретизација на идеите
 • Иницијален развој на приоритизираните идеи во потенцијални решенија

Работилницата е отворена и за граѓани па доколку имате интерес да се вклучите пријавете интерес за учество најдоцна до 16ти ноември на  [email protected]

Повеќе информации за проектот може да најдете овде.

Втора работилница за изнаоѓање на решенија за справувањето со проблемот со отпадот

На 13ти ноември, понеделник од 15:00 до 19:00 часот во просториите на УНДП (Јордан Хаџи Константинов Џинот, 23) Скопје ќе се одржи втората од серија пет работилници за изнаоѓање на решенија за справувањето со проблемот со отпадот (со фокус на фазите на селекција и одлагање (фрлање) на отпадот од домаќинствата).

За време на оваa втора работилница ќе се презентираат заклучоците од првата работилница која беше посветена на сумирање и категоризација на податоците од истражувањето и на идентификување интересни сознанија за навиките, потребите и проблемите на граѓаните во процесот на управување со отпадот. 

Согласно тоа, фокусот на работа на оваа втора работилница ќе биде насочен кон артикулирање на причините за  идентификувани предизвици на граѓаните кои понатаму ќе послужат како основа за изнаоѓање на решенијата за истите.

И на оваа работилница ќе продолжиме да работиме со ист профил на учесници, претставници на релевантните институции и сектори како што се: претставници од ромската заедница – неформални собирачи на отпад, граѓани, Град Скопје, ЈП Комунална Хигиена, Пакомак, Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за труд и социјална политика, Агенција за храна и ветеринарство, Депонија Дрисла, граѓански организации, приватни компании кои работат на собирање отпад, како и индивидуални граѓани кои се заинтересирани активно да се вклучат во изнаоѓање на решението за овој битен предизвик на нашето општество.

Очекувани резултати од оваа работилница се:
Идентификувани причините за посочените предизвици; идентификувана взаемна поврзаност (причини-последици) на причините и предизвиците; дефинирани идеи кои ќе допринесат за надминување на предизвиците; поставување на солидна основа за приоретизирање на идеи и разработка на решенијата за работилниците кои ќе следат.

Работилницата е отворена и за граѓани па доколку имате интерес да се вклучите пријавете интерес за учество најдоцна до 10ти ноември на [email protected]

Повеќе информации за проектот може да најдете овде.

 

Прва работилница за изнаоѓање на решенија за справувањето со проблемот со отпадот

На 27ми Октомври, петок од 09:00 до 13:00 часот во просториите на УНДП, Скопје ќе се одржи првата од вкупно петте планирани работилници посветени на изнаоѓање на решенија за  справувањето со проблемот со отпадот (со фокус на фазите на одлагање (фрлање) и собирање на отпадот од домаќинствата).

Овие 5 работилници се реализираат во рамки на проектот на Скопје Лаб (подржан од УНДП и град Скопје) за дизајнирање и тестирање на иновативни решенија за подобрување на состојбата со отпадот (со фокус на фазите на селекција и одлагање (фрлање) на отпадот од домаќинствата) и тестирање на едно решение кое ќе произлезе во процесот.

Целта на оваа прва работилница е да се презентираат податоците од теренското истражување кое беше спроведено со собирачите на отпад и домаќинствата од Скопје, и да се работи на сумирање и категоризација на податоците со цел да се дојде до интересни сознанија кои ќе го посочат правецот во кој треба да се размислува при дизајнирање на идните решенија во текот на следните 4 работилници. На крај ќе се разгледаат некои првични идеи за дизајнирање на системско решение за решавање на проблемот.

На оваа прва работилница, ќе учествуваат претставници од ромската заедница – неформални собирачи на отпад,  граѓани, Град Скопје, ЈП Комунална Хигиена, Пакомак, Министерство за животна средина и просторно планирање,  Министерство за труд и социјална политика, Агенција за храна и ветеринарство, Депонија Дрисла, граѓански организации и неколку приватни компании кои работат на собирање отпад вклучувајќи го и електронскиот отпад.

Работилницта е отворена и за граѓани па доколку имате интерес да се вклучите пријавете интерес за учество најдоцна до среда, 25 октомври на [email protected]

Повеќе информации за проектот може да најдете овде.

. 

Прва регионална работилница #Градови на Иднината во Југоисточна Европа

Првата регионална работилница од проектот Градови на Иднината во Југоисточна Европа (Future Cities of South East Europe) поддржан од ClimateKic се одржа во Белград на 24- 25ти септември. На работилницата учествуваа претставници од сите 5 градови вклучени во проектот од 5те држави од регионот – Северна Македонија, Србија, Хрватска, Словенија и Босна и Херцеговина. 

За време работилницата тимовите работеа на дефинирање планови за работа до крај на 2019, разменија практики и искуства помеѓу партнер градовите во поглед на минати и активни проекти и активности кои се врзуваат и/или се комплементарни со проектот. Дополнително се мапираа сегашните состојби на градовите учесници, засегантите страни и можните извори на финансирање на пилот акциите.

Бидејќи проектот цели кон дефинирање на стратешки процес за ко-креирање на решенија кои ќе помогнат градовите да одговорат на климатската криза и да престанат со емитување на стакленички гасови, беа разгледувани и презентирани и иновативни практики за соработка со заедниците кои би помогнале во процесот.

Град Скопје како и другите четири градови преку овој проект сакаат да обезбедат просперитет за локалните заедници во наредните декади, и за тоа се обврзуваат да работат брзо, да поттикнуваат и имплементираат политики, проекти и процеси кои ќе обезбедат:

 1. Квалитетот на воздухот во нашите градови да влезе во рамки на препорачаните граници на Светската Здравствена Организација до 2023;
 2. Постигнување приближно нула емисии на стакленички гасови до 2030 година преку развој на циркуларна економија;
 3. Еднаков пристап на сите членови на нашата заедница до пристојно домување, здравствена заштита, образование, мобилност, храна, вода, зелени и живи јавни места, безбедни и продуктивни можности за работа;
 4. Намалување на влијанијата на топлината и поплавите врз нашите заедници од година во година.

Следната регионална работилница ќе се одржи во Крижевци, Хрватска во периодот 26 – 28 Ноември 2019.

Проектот се реализира под водство на EIT Climate-KIC (https://www.climate-kic.org/) а во партнерство со организациите: Chamber of Commerce and Industry of Serbia, Bankers without Boundaries (UK), Green energy cooperative Croatia, The Democratic Society AISBL (UK) и градовите Марибор (Словенија), Сарајево (Босна и Херцеговина), Крижевци (Хрватска) и Ниш (Србија).

Дознајте повеќе за проектот на: https://www.skopjelab.mk/gradovi-na-idninata-vo-istochna-evropa/

Можност за студентско практиканство

Приклучи се во проект каде што ќе имаш можност да работиш на промена на градот во кој живееме!

СмартАп – Лабораторија за социјални иновации заедно со Град Скопје и мрежата на знаење и иновации која работи под институтот за технологија и иновации (EIT Climate-KIC), започнуваат еден амбициозен и експериментален проект преку кој се цели Скопје да се трансформира во град со нула емисии, засилувајќи ја својата борба против климатската криза. Иницијативата има за цел да поттикне поголема ангажираност од страна на заедницата, ставајќи ги граѓаните, граѓанските организации, функционери, научници и бизнис заедницата во улога на ко-креатори на решенија.

Ти можеш да ни помогнеш да ја засилиме моќта на дејствување при градењето на оваа голема заедница!

Повеќе за проектот може да најдете овде – https://www.skopjelab.mk/gradovi-na-idninata-vo-istochna-evropa/

Твоите обврски ќе вклучуваат:

 • Собирање и анализа на податоци за трендови поврзани со климатската криза и развојот на Скопје
 • Подршка во поодготовка и спроведување на индивидуални интервјуа со граѓани
 • Подготовка на краток опис на истажувачките активности
 • Подготовка на промотивна содржина за активностите кои се реализираат
 • Учество на состаноци со различни засегнати групи и презентација на проектот
 • Присуство на циклични интерни состаноци со други членови од тимот и меѓународни експерти

Во зависност од твоите интереси и вештини, индивидуалните задачи можат да се сменат.

Пријави се ако:

 • сакаш да стекнеш искуство со работа на иновативен, експериментален проект од енормно значење
 • си комуникативен
 • си креативен и полн со идеи
 • знаеш да користиш дигитални, онлајн документи и дигиталната комуникација не ти претставува предизвик/пречка
 • Имаш добро познавање на англиски јазик

Твоето мотивациско писмо испрати го на [email protected] најдоцна до 20.11.2019

Градови на Иднината во Југоисточна Европа

СмартАп – Лабораторијата за социјални иновации која го координира Центарот за иновации на Град Скопје – СкопјеЛаб заедно со Град Скопје од август 2019 работат на проектот „Градови на Иднината во Југоисточна Европа“.

Проектот е под водство на EIT Climate-KIC (https://www.climate-kic.org/), во партнерство со Стопанска и индустриска комора на Србија, Банкари без граници (Обединето Кралство), Кооператива за зелена енергија (Хрватска), Демократско општество AISBL (Обединето Кралство) и градовите Марибор (Словенија), Сарајево (БиХ), Крижевци (Хрватска) и Ниш (Србија).

Предизвик

Градовите во Југоисточна Европа се соочуваат со многу предизвици дел од кои загадување на воздухот, лоша инфраструктура, неефикасни јавни услуги, емиграција и намалена доверба во јавните институции. Сите овие взаемно ги зајакнуваат негативните ефекти, отежнувајќи го процесот на изнаоѓање решенија кои ги адресираат причините и последиците од климатските промени. Од друга грана, овој регион има огромен потенцијал.

Преку оваа иницијатива ќе го искористиме тој потенцијал и ќе се обидеме да најдеме решение за дадените предизвици. Ќе демонстрираме на нашиот регион и светот дека е возможно да се направи токму тоа што му е потребно на нашето општество.

Цели на проектот

Нашата мисија е да трансформираме неколку градови од Југоисточна Европа во едни од најдобрите за живеење, работа и посета до 2025.

Град Скопје, заедно со Марибор, Сарајево, Крижевци и Ниш, преку овој проект ќе се обидат да ги остварат следните приоритетни цели:

 1. Квалитетот на воздухот во нашите градови да влезе во рамки на препорачаните граници на Светската Здравствена Организација до 2023;
 2. Постигнување нула емисии на стакленички гасови до 2030 година преку развој на циркуларна економија;
 3. Еднаков пристап на сите членови на нашата заедница до пристојно домување, здравствена заштита, образование, мобилност, храна, вода, зелени и живи јавни места, безбедни и продуктивни можности за работа;
 4. Намалување на влијанијата на топлината и поплавите врз нашите заедници од година во година.

Пристап

Изнаоѓање на вистинскиот начин за постигнување на нашата мисија ќе бара од нашите заедници одново да научат како да работат колективно кон постигнување на потребните заеднички резултати. Потребата нѐ води кон тоа да преминеме над традиционалните политички динамики и односи, кон сеопфатен пристап на нови модели на управување; желба за експериментирање со различни типови на соработка; и градење на различни работни односи и структури во нашите општества.

Процесот на планирање и имплементација на нашите активности ќе биде заснован на ко-креирање од страна на нашите заедници, со цел ставање фокус на локалните приоритети и долгорочното колективно партнерство.

Со цел да обезбедиме сеопфатност во работата и длабочина во имплементацијата, првично ќе се фокусираме на ниво на соседства во секој град. Ова е докажана стратегија за организирање активности кои ќе бидат вградени во заедниците, како и за поедоставување на процесот на имплементација за предизвици кои го засегаат целиот град. Секој град првично ќе се фокусира на 2-3 соседства кои се репрезентативни за предизвиците со кои се соочува целиот град, демонстрирајќи пример активности што можат да се преземат на ниво на цел град.

Во текот на целото искуство, ќе развиеме и креираме портфолио со експерименти и проекти.

Во текот на 2019 и 2020, 5те водечки градови ќе се фокусираат на обликување и градење на основите на портфолиото на активности кои ќе бидат применети во следните 10 години.

Активности

План за 2019:

 • Редефинирање на моменталната ангажираност, ко-креација на стратегии за работење со нашите заедници и градење кон поамбициозни и инклузивни пристапи
 • Селекција на 2-3 соседства во фокус за Скопје
 • Мапирање на постоечки портфолија на активности во секој град, актери и резултати 
 • Развој на случај за нула емисии на јаглерод диоксид за Скопје и оформување на економска перспектива за трансформација 
 • Обезбедување дополнителни финансии за доградување на EIT инвестицијата во склоп на оваа иницијатива
 • Истражување на ефективни решенија за јавно управување, мапирање и повикување на засегнати страни од различни сектори за поддршка и испорака на стратегиска насока кон визијата за град со нула емисии на јаглерод диоксид
 • Зацврстување на нашите локални партнерства, ангажирање нови соработници и градење нови структури за имплементација.

 

План за 2020 и понатаму

Како што се движиме низ нашата работа во 2020 со постојано експериментирање, учење, подобрување, реплицирање и мерење, ние ќе го зголемиме нашето портфолио на интервенции, проекти и експерименти на координиран начин. Ова ќе биде клучен момент да започнеме да ги привлекуваме потребните инвестиции за проширување на дијапазонот на нашата работа.

Приклучете се во ова трансформативно патување

Ги покануваме сите организации кон заедничка соработка, експериментација и ко-креација на потребните нови начини на поддржување на градовите во нашето долгорочно патешествие кон трансформација на градот.

Контактирајте нѐ:

Проектен координатор: Софија Богева, [email protected]

Од денеска со сметките на водовод и флаер со упатство за правилно одлагање на отпадот

Како да го третирате комуналниот отпад во Скопје?

Како дел од новиот концепт за третман на комуналниот отпад и хигиената на јавните површини во градот, од денеска граѓаните на Скопје со сметките на  ЈП„Водовод и канализација“ добиваат и  флаер со упатство за правилно одлагање на нивниот отпад.

Новите 540 статични контејнери за комунален отпад што се набавени имаат различни технички карактеристики од старите – собираат трипати повеќе отпад, автоматски се затвораат, можат да се отворат и со нога, имаат и рачка за отворање приспособена за користење за лицата со посебни потреби, ги подигнува возило со само еден човек, и немаат тркалца што спречува да се разместуваат. Исто така и 950 канти за џебен отпад се различни од претходните затоа што се заштитени од непрописно полнење со ќеси полни со домашен смет, а и недостапни се за птиците и уличните животни кои досега го расфрлаа отпадот насобран во нив.

На задната страна на овој леток се наведени и насоките за правилно одлагање на комуналниот отпад, телефонските броеви за пријавување кабаст и електронски отпад, како и бројот на телефонот на градскиот инспекторат за да може граѓаните да пријават  неправилности.

Градоначалникот во овој флаер ги замолува и воедно им упатува јасна порака на своите сограѓани дека чистотата на јавните површини зависи од сите, и дека само до колку ги почитуваат насоките и одговорно се однесуваат ќе се подобри хигиената во градот и за идните генерации ќе се обезбеди чиста и здрава животната средина.

На денешната седница за советнички прашање градоначалникот Шилегов одговараше како тече реализацијата на новиот концепт за  одржување на хигиената низ градот.

– Скопје што го затекнавме беше град во којшто системите функционираа по инерција со поставеност од средина на осумдесетите години од минатиот век. Значи, како било во 1985 година, ништо се немаше променето, што во функционирањето на администрацијата, каде што се уште надминуваме определени проблеми, уште потрагично во функционирањето на  јавните претпријатија  и во видот и квалитетот на услугите коишто сме ги давале како Град на нашите сограѓани. Затоа јас често велам не случајно Скопје изгледаше така како што изгледаше и дека сега полека  го менуваме неговиот лик. Ние сме на самиот почеток на имплементација на системот за третман на комуналниот отпад во нашиот град и она што го промовиравме пред околу еден месец и веќе полека можеме да го гледаме на нашите улици како се воведува, е само вовед на тоа што следува. Тоа бара и време и напор и средства, но токму заради тоа сме тука. Денеска за првпат до нашите сограѓани со сметките за вода се испратени и упатства за третман на отпадот – рече денеска  Шилегов.

Градот планира на крајот на годинава или почетокот на следната година во еден дел од градот граѓаните да вршат пробно делење на отпадот, односно да го делат отпадот на органски и неоргански и тоа да биде еден вид на селектирање на нивниот отпад.

Одржана обука за вработените од Испекторат на Град Скопје

На 16ти и 17ти октомври, во просториите на Град Скопје, се одржа обука за вработените на Инспекторатот на Град Скопје за користење на нов софтвер за внатрешно работење во секторот.

Алатката Freshdesk има за цел подобрување на ефективноста на јавната администрација во секторот, преку побрза и олеснета комуникација помеѓу вработените. Дополнително, оваа алатка овожможува едноставно доделување на задачи, вклучително и на терен, олеснувајќи го процесот на репортирање во секторот и регулирање на вондредните инспекции кои пристигнуваат телефонски или преку други социјални медиуми.

Алатката ќе ја користат сите одделенија од инспекторат како и одделението на комунални редари.

Учество на работилница #ZeroEmissionKrakow во Краков, Полска

Во периодот 19-20 септември, тимот на Скопје Лаб учествуваше на првата работилница oрганизирана во склоп на проектот Градовите на иднината #ZeroEmissionKrakow во Краков, Полска. 

Проектот е амбициозен и експериментален кој е под водство на Climate KIC* а го реализира Pracownia miejska во соработка со Град Краков. Целта е изнаоѓање решенија за климатската криза и трансформација на градот во град со нула емисии на јаглерод преку процес на ко-креирање со заедницата. На работилницата учествуваа претставници на градот, невладини организации кои работат на темата, студенти, претставници од приватен сектор и експерти кои заеднички ќе работат на ко-креирање решенија за Краков во следните 4 години.

Овој предизвик за здрави и чисти градови кој го води Climate KIC покрај Краков како и Скопје вклучува и 13 други градови од Европа, пионери во процесот.

Во текот на дводневната работилницата се споделија примери од проекти и активности што ги водат градовите Скопје и Амстердам а кои треба да служат како инспирација за Град Краков. 

Координаторот на Скопје Лаб, Софија Богева за време на својот говор накратко ги презентираше плановите на Скопје за следниот период кои се планирани во склоп на овој проект, а воедно и зборуваше за досегашните активности и остварувања на Скопје Лаб кои придонесоа, односно го ставија Скопје во листата на градови пионери кои се дел од истиот.

На посетата на Краков покрај координаторот присуствуваа и Софија Басмаџиева Жежељ, претставник од кабинетот на Град Скопје и Николчо Гошев, ИКТ специјалист во Скопје Лаб.

Во прилог ги споделуваме презентациите од амбициозниот план за нула емисии на Амстердам и проектот Градови на иднината на ClimateKic.

*EIT Climate KIC е Европска заедница за знаење и иновации, чија работа е насочена кон остварување на просперитетно, инклузивно, климатски отпорно општество основано на циркуларна економија со нула јаглерод.

Интерактивно прикажување на отворени податоци – Иднината на донесувањето одлуки во јавниот сектор

За прв пат во историјата, податоците се повредни од нафтата и секоја година се создаваат дупло повеќе податоци од претходната. Во денешно време, Data science е најбарана професија во светот, најверојатно поради сѐ поголемата потреба за анализа и презентација на податоците.

Во Лабораторијата за социјални иновации — СмартАп, работиме на изнаоѓање практични решенија за овој проблем, конкретно, како да се претстават податоците на начин кој е разбирлив и визуелно привлечен за човековото око — податоци кои прикажуваат приказна и влечат одговори. Овде би сакале да кажеме „Здраво!“.

Пред да го споделиме нашето искуство со интерактивно прикажување на податоци, би сакале да ги посочиме предностите на отворените податоци. ​

Отворени податоци се група на информации што секој може да ги пристапи во било кое време, подобрувајќи ја индивидуалната и колективната способност за донесување одлуки. Загрижен граѓанин кој сака да дознае колку дрвја има во неговиот град, статистичар кој сака да ги спореди неговите заклучоци со веќе достапните податоци, или локална власт која сака да создаде нови стратегии и политики врз основа на дадените информации.

Во Естонија, на пример, градот Талин креираше мобилна и веб-апликација од достапните отворени податоци во јавниот транспорт. Преку јавните податоци за слободна употреба, граѓаните можат да ги гледаат задоцнувањата во сообраќајот, и во живо да ги следат автобусите, трамвајите и возовите на мапата. Дополнително, на официјалната веб мапа на Талин, можат детално да се информираат за сите тековни градежни проекти во урбаниот простор. Дури и сообраќајните камери се достапни за следење во било кој дел од денот!

Придобивките од отворените податоци се прекумерни — од подобрување на управувањето, овозможување моќ на граѓаните, креирање нови економски можности до решавање на оштествените проблеми. Отворените податоци позитивно влијаат врз целото општество, иницирајќи соработка, учество во заедницата и социјални иновации.

Да погледнеме едно теренско истражување на УНДП за тоа како граѓаните од Скопската котлина се греат во нивните домови, и нашиот пристап кон интерактивно преикажување на добиените податоци!

Во јануари 2017, УНДП, во соработка со Град Скопје и Министерството за животна средина и просторно планирање, спроведе теренско истражување за начинот на кој се греат домаќинствата, со примерок од 5044 домови во Скопската котлина. Заклучоците на ова истражување покажаа дека греењето е најголемиот допринесувач кон загадувањето во Скопската котлина, со тоа што греењето во домаќинствата има најголем удел. Како производ на ова истражување, #SkopjeSeZagreva беше креирано, со цел да се престават податоците визуелно, со отворен пристап за сите.

По теренското истражување, тимот на СмартАп кој ги спроведува активностите на Центарот за иновации на Град Скопје — Скопје Лаб, започна со креирање на интерактивен приказ на податоците, што вклучува и градење на сценарија според добиените податоци, правејќи го #SkopjeSeZagreva тоа што ден денес е — платформа со отворен пристап кон податоци, достапни за секого. Алатката PowerBI беше употребена во процесот на визуелизација на податоците.

Што е PowerBi и како го инкорпориравме во нашата работа?

Накратко, PowerBI им овозможува на корисниците да визуелизираат отворени податоци, да ги споделат заклучоците со други организации или да ги прикачат на апликации или веб страни. Преку PowerBI, корисниците можат да се поврзат со стотици извори на податоци и да ги „оживеат“ преку интерактивни „темплејти“ и извештаи. Оваа моќна алатка ви дава можност да кликнете на било која слика, линија или збор, при што со секој клик се променува графиконот. Корисниците можат да собираат податоци од повеќе извори и на крај да создадат широк спектар на интерактивни извештаи кои лесно можат да ги споделат.

Какви можности нуди оваа визуелизација?

Ако сакаме, на пример, да откриеме како самохрани родители во Општина Аеродром ги загреваат своите домови, преку овој интерактивен приказ на податоците, можеме токму тоа да го сознаеме и многу друго — колку часа дневно се греат, колкави им се годишните трошоци за греење, дали имаат добра изолација итн.

Користејќи PowerBI, визуелизацијата нуди фокусирана анализа на податоци за потребите на експертите како и граѓаните. Сите овие податоци се користат за запознавање со социо-економските фактори кои влијаат врз навиките на потрошувачите.

Впрочем, ова е навистина потребно за сегашнатите предизвици со кои се соочува Скопје. Како еден од најзагадените градови во Европа и светот, локалните власти се соочени со изнаоѓање на практични и ефективни решенија во најбрз можен рок. Најдобар начин да се опреми и охрабри една локална власт е со лоцирање на потребите на своите граѓани. Земајќи ги социо-економските фактори во предвид (добиени од анализа на податоците) локалните власти можат да одлучат, на пример, какви субвенции се најефективни за одредена општина во Скопје.

Друг увид (објавен на klimatskipromeni.mk), откриен од анализа на отворените податоци на #SkopjeSeZagreva, е дека старите лица,особено жените се најпогодени од климатските промени, поради потешкотиите за обезбедување греење како резултат на високите трошоци за истото. Отворен пристап на ваквите податоци им овозможува на сите да прават брзи и ефективни одлуки за ублажување и адаптирање на климатските промени, како и намалување на загадувањето, со издржани аргументи од достапните податоци.

Со овој увид, многу други, #SkopjeSeZagreva и неговиот пристап на интерактивно прикажување на податоци може да ни помогне на сите нас да го направиме Скопје чист, одржлив и енергетски-ефикасен град.

Преку Скопје Лаб сме посветени на решавање на сегашните предизвици во општеството преку изнаоѓање на креативни решенија во сите сфери.

Како резиме, визуелизација на податоците може да ни помогне во:

* Стекнување увид во однесувањето на потрошувачите
* Формирање нови политики во јавните институции
* Олеснување на процесот на донесување одлуки, засновано врз податоци
* Донесувањето на издржани одлуки за субвенции

Интективниот приказ на податоци е од голема потреба во денешно време со тоа што им помага на сите организации полесно да растат и да се развијат во време на безброј информации и податоци. Развој на различни сценарија со вклучени графички елементи, превод и мануeлно опремување и маркетинг на алaтката, се само дел од причините зошто PowerBI e од огромно значење и зошто ние во СкопјеЛаб ја користиме токму оваа алатка.

Автор: Марија Башеска, дел од тимот на СмартАп

СмартАп — Лабораторија за социјални иновации (SmartUp — Social Innovation Lab) — https://www.innovationlab.mk

Ние од СмартАп сме посветени на решавање на сегашните предизвици во општеството преку изнаоѓање на креативни решенија во сите сфери. СмартАп има улога на еко-систем кој ги поврзува сите засегнати страни, промовира и развива социјални иновации и се стреми за социјална, економска и еколошка одржливост во општеството.

За СкопјеЛаб — Центар за иновации на Град Скопје

СкопјеЛаб е Центар за иновации на Град Скопје кој работи на изнаоѓање на иновативни начини за решавање на предизвиците и проблемите со кои се соочува Градот. Работи како посредник меѓу граѓаните, академските институции, компаниите, секторите и одделенијата на градот, општините и граѓанските организации со цел ко-креирање на заедничка вредност, брзо прототипирање и/или проверка и селекција на иновативни решенија.

Отворен повик за изработка на проектна документација за 7 зелени јавни површини – скверови

Скопје Лаб со задоволство ве информира дека Град Скопје го отвори повикот за изработка на проектна документација за 7 зелени јавни површини – скверови.

Со објава на повикот се затвора и првата фаза од реализација на иницијативата за озеленување и разубавување на градот согласно потребите на граѓаните.Решенијата кои ќе одговорат на повикот треба да ги отсликаат претходно подготвените концепти кои тимот на Скопје Лаб ги изработи врз база на спроведеното етнографско истражување со граѓаните на Скопје (види ги концептите).

Иако иницијално Скопје Лаб објави само 6 предлог концепти, поради обезбедување на дополнителни средства, повикот се прошири на 7 јавни зелени површини скверови кои беа претходно концептуализирани без разлика на иницијално предвидените средства.

Сите заинтересирани лица кои ги исполнуваат дадените критериуми за учество во тендерската постапка, можат да поднесат предлог понуда, најкасно до 24.10.2019 во 12:00 часот.

Oгласот за јавна набавка можете на го најдете на следниот линк: https://skrati.mk/050TO

 

Одржана тркалезна маса на тема „Здравјето во нашите урбани политики – колку се здрави нашите градови“

Под покровителство и организација на Академијата на науките и уметностите на Република Северна Македонија (МАНУ) и Институтот за јавно здравје (ИЈЗ) во просториите на МАНУ, на 1 октомври 2019 година се одржа тркалезна маса на тема „Здравјето во нашите урбани политики – колку се здрави нашите градови“. 

Целта на тркалезната маса беше пред сѐ на едно место да се соберат креаторите на политиките во различни сектори на централно и на локално ниво, урбанистичките планери и архитектите, здравствените професионалци, универзитетската заедница и невладините организации. Дисксуијата беше насочена кон можностите за размена на мислења во однос на најновите научни истражувања во областа на урбаните политки, здравјето на населнието, заштита на животната средина и намалување на социјалните нееднаквости.

Состанокот го отворија Претседателот на МАНУ Академик Таки Фити и професор Драган Ѓорѓев од ИЈЗ, а свои централни излагања имаа гостите од Шкотска Проф. Џорџ Морис и г-днот Џон Хови кои ја преставија политикита на Европската Унија и на Шкотска во областа на здравјето и заштита на животната средина на ниво на локалните заедници и градови. Беа презентирани и примери на добра практика кај нас (Град Скопје и Општина Карпош) и во Европската Унија. Посебно беше интересно презентирањето на позитивните искуства во Шкотска, применети во проект на Град Скопје за изготвување на Здравствен профил на градот, во рамки на активностите што Град Скопје ги реализира како член на Здрави градови на Светската здравствена организација.

 

Одржана 4та работилница за редизајн на услугата за управување со кабаст отпад

На 21ви август во Град Скопје се одржа 4та работилница за редизајн на услугата за управување со кабаст отпад. 

Целта беше да се презентираат финалните резултати и решенија што учесниците ги дизајнираа во изминатиот период за време на 3те дизајн работилници, односно предлог решението за редизајнирање на услугата на ЈП Комунална Хигиена како и неколку предлог нови решенија кои системски ќе помогнат во справување со овој проблем.

Решенијата се движеа од измена на процес на пријава и плаќање, предлог промотивни и едукативни активности, до нови услуги за реискористување на мебел и други слични предмети и воспоставување на центри за занаетчии и за донација на мебел и други предмети на социјално загрозени лица или лица во ризик. 

Како потсетување, решенијата ги дизајнираа претставниците од ЈП Комунална Хигиена во соработка со претстaвници од приватни претпријатија кои управуваат со отпад, администрацијата од Град Скопје, занаетчии, претставници од невладиниот сектор и заинтересирани граѓани на Скопје, преку процес кој го фасилитираше тимот на Скопје Лаб. 

Следен чекор е средба помеѓу високото раководство на ЈП Комунална Хигиена и Град Скопје каде што ќе се идентификуваат приоритените акции и активности кои би се имплементирале во следниот период. 

Следете нѐ за да бидете во тек со прогресот и резултатите од процесот.

Повеќе за проектот може да прочитате овде: https://skrati.mk/KabastOtpad