Како Град Скопје секогаш се стремиме да обезбедиме што е можно поголемо задоволство кај граѓаните од услугите кои ги нудиме. За таа цел многу ни е важно вашето мислење и фидбек за да продолжиме редовно да ги подобруваме услугите, особено за да го оцениме влијанието на реформите и да идентификуваме области кои бараат понатамошни активности.

Доколку сте користеле услуга од Град Скопје во последните 6 месеци, Ве замолуваме да одвоите 5 минути од вашето драгоцено време и да не информирате за вашето задоволство од добиените услуги.Контакт лица за техничка поддршка во однос на прашалникот:

Александар Лазовски
078/434-236
Николчо Гошев
071/335-141