Screen Shot 2019-04-02 at 11.05.16 AM

Вкупно 0 гласови
0

Како може да се подобри оваа идеја?

+ = Проверка личност или бот?