Прирачникот насловен  "Развој на владини лаборатории за иновации: Приказни одвнатре" е изработен  од страна на Програмата за Развој на Обединетите Нации (УНДП) и компанијата FutureGov со цел да се помогне на сите оние кои сакаат да започнат едно вакво иновациско патување. Прирачникот не нуди иновативни техники "како да", туку ги прикажува вистински приказни за тоа како владините лаборатории или центри за иновации се развиват во региони како нашите - органски и водени од луѓето често работејќи под радарот се додека не се обезбеди простор за нивно јавно презентирање. Преку примерите од Македонија, Грузија, Ерменија и Молдавија може одблиску да се запознаете со предизвиците со кои ваквите центри или лаборатории  за иновации се соочувале и сеуште се соочуваат, нивните грешки и успеси.