Сектор за јавни дејности – Социјална, детска и здравствена