Скопје Лаб во поддршка на проектот MatchUp

Скопје Лаб – Центар за иновации на Град Скопје на 04.03 во салата на Советот на Град Скопје присуствуваше на работилницата “Како Скопје да стане енергетски паметен град”, во рамки на проектот MatchUp.

На оваа работилница учесниците дискутираа за иновативни решенија во обезбедувањето на квалитетни услуги, алатки и технологии за граѓаните коишто се неопходни за успешноста на еден паметен град, како и за преземањето на конкретни мерки со цел подобрување на енергетската ефикасност, зголемување на одржливата мобилност и инвестициите во технологијата кои ќе служат како модел за урбана трансформација.

 

MatchUP е проект за паметни градови финансиран од Европската програма за истражување и иновации Хоризонт 2020, кој има за дел да креира и да преземе решенија кои можат да ги претворат урбаните проблеми во паметни можности кои ќе го подобрат квалитетот на живот на граѓаните и ќе ги поттикнат локалните економии.

 

MatchUP ќе дизајнира и имплементира палета на иновативни решенија од областа на енергетиката, мобилноста и ИКТ, кои ќе служат како модел на урбанистички трансформации за други градови во Европа и пошироко.

Скопје Лаб ќе продолжи со поддршка на имплементацијата на овој проект во Град Скопје и се надева дека со својата работа значајно ќе помогне Скопје да стане енергетски паметен град.