Реализиран е-настан на тема „Соларна Енергија во Скопје: Предизвици и Можности“

На 02. 12. 2020 година (среда), на платформата за видео комуникација Zoom, се одржа настанот „Соларна Енергија во Скопје: Предизвици и Можности“ како дел од иницијативата „Градови од Иднината на Југоисточна Европа“ поддржана од Европскиот Институт за Иновации и Технологии (ЕИТ). Земајќи го предвид значењето од поврзаност и соработка на сите сектори во областа, настанот вклучи пет панелисти, домашни и странски, од јавниот, академскиот, приватниот и невладиниот сектор.

·         Др. Александар Дединец, Истражувачкиот Центар за Енергетика и Оддржлив Развој при Македонската Академија за Науки и Уметности (МАНУ) 

·         Проф. Др. Илија Насов, Претседател на Здружение Солар Македонија  

·         Филип Серафимов, Градски Енергетски Системи Скопје (ГЕС)  

·         Марио Рајн, Градоначалник на Општина Крижевци, Р. Хрватска  

·         Љупчо Димов, Рак. Одд. Енергетска Ефикасност, Општина Карпош 

Настанот беше модериран од Вероника Томова – проект координатор при СмартАп.

Панел дискусијата со својот едукативен и информативен карактер, имаше за цел да ги презентира актуелните научни сознанија во полето на соларната енергија и даде увид во нејзината практична примена на територија на град Скопје. Воедно, преку компаративна анализа, панел-дискусијата послужи како медиум за размена на искуства и добри практики помеѓу домашните и странски субјекти, додека можноста за видео-комуникација послужи за нивно вмрежување во интерес на идни соработки и партнерства во полето на енергетската ефикасност.  

За повеќе информации, целиот настан може да го погледнете на  линкот: https://www.youtube.com/watch?v=o6bI6jCvfhw

Заклучоците и препораките се достапни на линкот. 

Во наредниот период, во организација на СкопјеЛаб ќе следи партиципативен интердисциплинарен процес за развој на портфолио на проекти за развој на Град Скопје, а една од областите ќе биде и енергијата и енергетската ефикасност. За информативно и/или директно вклучување во процесот, следете не на социјалните мрежи и нашата веб страна.

„Соларна енергија во Скопје – можности и предизвици“

Соларната енергија е неисцрпен и еколошки извор на енергија, со бројни придобивки врз економијата и животната средина. Сонцето ја снабдува земјатата со 3000 пати повеќе енергија, во однос на тоа што моментално ја користи светската популација. Соларната енергија има многу предности над фосилните горива, поради што се повеќе се работи на системи и идејни решенија кои имаат за цел да ја конвертираат соларната енергија во електрична.

Скопје со својата географска местоположба располага во просек со 190 до 280 сончеви денови годишно, кој што потенцијал наместо да биде искористен за енергетско напојување, Скопје е град кој се снабдува со електрична енергија која често е купена по цена диктирана од пазарот на енергетика и системот на електродистрибуција.

Енергијата произведена од обновливите извори на енергија во земјата учествува со 17,2% во целокупната структура на македонската енергетика. Таквата состојба се должи на многу фактори и енергетски политики.

И покрај тоа што С. Македонија со достигнување од 1.380 до 1.520 киловатчасови сончево зрачење на еден квадратен метар е втора во светот, веднаш зад Калифорнија, учеството на сончевата енергија од само 0,04% или со 7,4 гигаватчасови од вкупната потрошувачка на енергија во земјата, е ирационално.

Со цел да се осознаат можностите и предизвиците за подобро искористување на сончевата енергија и нејзиното учество во енергетската потрошувачка на град Скопје, панел-дискусијата вклучува експерти од различни сектори како јавниот, приватниот сектор и академијата, која ќе се одржи на 2ри Декември (Среда) од 14:00 до 16:00 часот.

Говорници:

  1. Др. Александар Дединец – Македонска Академија на Науките и Уметностите (Дон. член)
  2. Проф. Др. Илија Насов – Претседател на Солар Македонија
  3.  Марио Рајн – Градоначалник на Општина Крижевци (Р. Хрватска)
  4. Филип Серафимов, Проект Менаџер во АД Градски Енергетски Системи -СКОПЈЕ (ГЕС)
  5. Љупчо Димов – Рак. Одд. Енергетска Ефикасност, Општина Карпош

Модератор:
М-р. Вероника Томова – Проект Координатор и Ко-Основач, СмартАп – Лабораторија за Социјални Иновации

Пријавете интерес за учество на настанот со регистрација на: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3M6C2zskQTOMXpuLJv9zMw?fbclid=IwAR01WD-4lH82TuK9PzwcsYOx52msugSlUNr-yXN4cdSWtVM1EZXHakYwuvs
Рокот за пријава истекува на 01.12.2020 (Вторник) во 15:00 часот.