Screen Shot 2019-02-13 at 10.24.33 AM

Вкупно 0 гласови
0

Како може да се подобри оваа идеја?

+ = Проверка личност или бот?